Bảng vàng truyền thống

Những học sinh đoạt Giải quốc tế và khu vực Châu Á-TBD

 1. Phan Huy Tú- Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1991 – Thụy Điển),
 2. Trương Bá Tú – Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1993),
 3. Nguyễn Cảnh Hào – Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 1997 – Argentina),
 4. Đào Anh Đức – Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương năm 2000
 5. Phạm Trọng Trường – Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương năm 2004
 6. Đào Thanh Hải (Huy chương bạc Olympic Hóa học Quốc tế 2002 – Hà Lan)
 7. Đào Anh Đức, huy chương đồng Olympic Vật lý Quốc tế 2000 – Vương Quốc Anh,
 8. Nguyễn Tất Nghĩa- hai lần giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế (2007, 2008) và một huy chương vàng tại Olympic Vật lý Châu Á (2008).
 9. Hồ Sỹ Việt Anh – Bằng khen, Olympic Tin học quốc tế năm 2010
 10. Nguyễn Cảnh Toàn – Bằng khen, Olympic Tin học quốc tế năm 2010
 11. Nguyễn Trung Hưng – Bằng khen(2010), Huy chương Đồng (2011) Olympic Vật lý Châu Á
 12. Nguyễn Huy Hoàng – Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế năm 2011[4], Huy chương đồng Olympic Vật lý Châu Á  2011.
 13. Nguyễn Đình Hội – Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế năm 2011
 14. Cao Ngọc Thái – Bằng khen Olympic Vật lý Châu Á  2013
 15. Hoàng Anh Tài – HCB Toán QT 2015
 16. Cao Ngọc Khánh – HCV Vật Lý Châu Á 2014, HCB VL QT 2015

Những thủ khoa, á khoa xuất sắc đầu vào Đại học

 1. Tăng Văn Bình: học sinh chuyên Toán, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2010, duy nhất đạt điểm số tuyệt đối 30/30.
 2. Nguyễn Thành Trung: học sinh chuyên Lý, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2013, đạt 29,75 điểm, làm tròn thành 30 (10-9,75-10).